Dansk Stålinstitut
Dansk Ståldag Europæisk Stålpris Arkitekturpris
Om Dansk Stålinstitut


Dansk Stålinstitut arbejder for at fremme brugen af stål i Danmark indenfor byggeri, anlæg og industri. Dette sker blandt andet gennem øget kendskab til stålets tekniske, funktionelle og økonomiske fordele og anvendelsesmuligheder.
DSI arbejder i området mellem rådgiverbranchen - stålbranchen - byggebranchen for at sikre at viden transformeres mellem brancherne til gavn for medlemmerne. Dette gøres ved information, møder og afholdelse af kurser indenfor stål og stålbyggeri.

Dansk Stålinstitut har til formål gennem sine aktiviteter

 • at udbrede kendskabet til stål og dets alsidige anvendelsesmuligheder
 • at fremme videnskabelige, teknologiske og uddannelsesmæssige formål
 • at formidle og sprede viden om stål via informationsvirksomhed
 • at etablere kontakter til nationale og internationale instituttet og interesseorganisationer
 • at styrke stålets image til gavn for private og offentlige bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter af bærende stålkonstruktioner

Kurser


Der afholdes kurser for at sikre at danske virksomheder er updateret indenfor stålområdet.
Kurserne afholdes både som åbne og tilrettede efter den enkelte virksomhed.

 

 

Arrangementer og aktiviteter

 • Dansk Ståldag, som holdes hvert år i november.
 • Dansk Spuns og Rammedag
 • Temadage
 • Byggepladsbesøg og virksomhedsbesøg
 • Udsendelse og formidling af information omkring stål

Udvalg

 • Tyndplade Gruppen, som særskilt tager sig af tyndpladeområdet.
 • Stål Gruppen, som særskilt tager sig af bærende konstruktioner.
 • Junior Gruppen, som laver praktiske arrangementer indenfor stål.
 • Spuns– og Ramme Gruppen, skal styrke danske firmaer nationalt og internationalt.

ECCS


DSI repræsenterer Danmark rent internationalt i ECCS (European Convention for Constructional Steelwork). ECCS´s tekniske komiteer arbejder blandt andet med stål, tyndplade, komposit, aluminium, brand m.m.