Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Nyheder
EN 1090 KONTROLRAPPORT
Dato: 03-04-2017
PDF-fil: Klik her

 

Markedskontrolindsats for CE-mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner på 19 besøgssteder har medført følgende sanktion som angivet i rapportens kapitel 3. Sanktioner.

3. Sanktioner

Påbud om at bringe forholdende i orden
Styrelsen har givet 9 virksomheder påbud om at bringe de ulovlige forhold i orden inden for en given frist.

Påbud om at stoppe markedsføring og salg
For 2 af virksomhederne blev forholdene ikke bragt i orden inden for den angivne frist. Styrelsen har i disse tilfælde udstedt påbud om, at virksomheden skal stoppe markedsføring og salg af byggevaren.

Opstart af ny sag
I en enkelt sag fremsendte virksomheden ikke et CE-mærke for den pågældende byggevare til styrelsen på trods af påbud herom. Da byggevaren var en bestillingsvare og allerede var leveret til kunden, blev det besluttet at starte en ny sag. Det skete med henblik på at sikre, at virksomheden CE-mærker sine stålkonstruktioner. På den baggrund har styrelsen udtaget en ny byggevare til kontrol.

Politianmeldelser
Styrelsen har anmeldt 7 virksomheder til politiet med indstilling om bøde.
Der foreligger ikke ved denne rapports færdiggørelse oplysninger om udfaldet af politisagerne.

Nike Air Max 90 Dk Billig, Billige Nike Free Japan Travel, Billig Air Max