Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Spuns- & Ramme Gruppen
Om Spuns- & Ramme Gruppen

Spuns- & Ramme Gruppen er oprettet for at styrke danske firmaer indenfor spuns og ramning, det være sig nationalt som internationalt og gælder både udførende som rådgivende firmaer.

Den seneste forskning og udvikling på området viderebringes til medlemmerne.

Gruppen ønsker at skabe kontakter mellem branchens aktører gennem møder og afholdelse af Dansk Spuns- & Rammedag.