Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Spuns- & Ramme Gruppen
Genbrug
Medlemmer
Der er endnu ikke nogen som har sagt ja til at blive medlemmer af gruppen. Derfor er listen tom indtil videre. Selvfølgelig er der flere af DSI’s medlemmer for hvem det er oplagt at deltage i SpunsGruppen. Når disse har fundet relevante kontaktpersoner og storentreprenørerne har gjort det samme kan vi lave en medlemsliste.