Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Tyndplade Gruppen
Dansk Ståldag
Om Tyndplade Gruppen

Om Tyndplade Gruppen


Tyndplade Gruppen blev stiftet i 1979 primært med det formål at udbrede kendskabet til og fremme an-vendelsen af tyndplader inden for relevante områder i byggeindustrien. (se alle formål)

Gruppen er baseret på et interessefællesskab blandt landets førende firmaer inden for branchen af tyndplader og –profiler i stål og aluminium til byggeindustrien.

Fordele


Tyndpladegruppens medlemmer har kompetent viden inden for området og er i stand til at levere de rigtige løsninger, så der er mange fordele ved et medlemskab. Du kan bl.a.:
 • Deltage i arrangementer med øvrige i branchen
 • Deltage i kurser med medlemsrabat
 • Få markedsført dit navn
 • Få støtte i konkurrencen om arkitekturprisen
 • Spare 50% ved køb af avanceret beregningsprogram til dimensionering (= ca. 50.000 kr.)
 • Udveksle erfaring med andre i branchen
Læs mere om fordele


Samarbejde styrker


Ved fælles indsats får vi udbredt kendskabet til de mange fordele, der er ved at anvende tyndpla-dekonstruktioner, bl.a. gennem
 • Samarbejde via erfaringsudveksling mellem medlemsvirksomhederne
 • Højnelse af det generelle kvalitetetsniveau for anvendelsen af tyndplader
 • Forskning og udvikling i ny tyndpladeteknik
 • Informationsvirksomhed
 • Deltagelse i nationale og internationale standardiserings- og normorganisationer.
Læs mere om styrker


Vi har opnået gode resultater


Tyndpladegruppen arbejder på at gøre sin indflydelse gældende ved at deltage i aktiviteter og udvalg, så vi kan påvirke og sikre den rette anvendelse af tyndplader i byggeriet. Gruppen, som er medlem af Dansk Stålinstitut, har siden etableringen i 1979 opnået en række gode resultater, f.eks.:
 • Etablering af tyndpladegruppens arkitekturpris
 • MK-godkendelse af gruppens brandkamserstatning
 • Fælles datagrundlag til beregning af tyndplade-, C- og Z-profiler
 • Projekter til databeregning af tyndpladekonstruktioner
 • TPG’s beregningsprogram af tyndpladekonstruktioner
Se flere resultater