Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Tyndplade Gruppen
Dansk Ståldag
Europæisk Stålpris Arkitekturpris Genbrug
Drift og vedligeholdelse af metalplader


Metalplader kræver, som alle andre byggeprodukter, en passende vedligeholdelse

Evt. rengøring foretages efter behov i forbindelse med den årlige besigtigelse

Der anvendes blød børste, rigeligt med vand evt. tilsat svage vaskemidler som autoshampoo

Der må IKKE anvendes: slibemidler, opløsningsmidler, hård børstning, højtryksspuling o.lign.

Områder med stor smudsophobning, så som i regnskygge, rengøres oftere

Områder i solskygge kan pga. øget fugtighed optage mere smuds og algedannelser kan forekomme, her rengøres også oftere

Ved eventuelle lak- eller korrosionsskader kontaktes leverandøren omgående for udbedringsanvisning

Efterstående besigtelsesprotokol eller tilsvarende skal anvendes

Vejledning i udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesanvisning


Nedenstående punkter skal indgå som faste punkter og vurderingsgrundlag for udarbejdelsen af den sagsspecifikke vedligeholdelsesforeskrift

Dokumentation


I forbindelse med afhenting skal der foreligge en korrekt kvalitetsdokumentation for byggeriet.
Efter aflevering bør bygherre minimum 1 gang årligt foretage en dokumenteret gennemgang af byggeriet

Ønske om holdbarhed


Produktvalg og vedligeholdelse af samme, kan have både positiv og negativ indflydelse på holdbarheden af produkter. Ved korrekt produktvalg samt regelmæssig vedligeholdelse kan holdbarheden således forlænges

Ønske om æstetik


Hvor meget tilsmudsning kan der accepteres? osv.

Design


Det valgte design kan have stor indflydelse på krav til vedligeholdelse.
Designet bør vælges således, at der i størst muligt omfang sikres mulgihed for naturlig vedligeholdelse af konstruktioner. F.eks. selvafvaskning via regnvand.
Følgende områder bør specielt iagttages:
  • Områder i regnskygge
  • Nordsider og andre områder med relativ høj fugtighed
  • Vandrette flader, vindueslysninger, stern o.lign.

Miljø


Hvorledes er det korrosive miljø og i bygningen?
Produktvalg og vedligeholdelsesforeskrift bør nøje afpasses de lokale forhold.
Ændrende miljøpåvirkninger bør løbende vurderes og evt. medføre revision af vedligeholdelsesforeskrift.

Økonomi


Hvad må vedligeholdelsen koste?

Vedligeholdelsesinterval


Ud fra ovenstående overvejelser fastlægges det aktuelle krav til bygningens vedligeholdelsesinterval. Set i relation til dennes ønskede levetid.
Nike Air Max 90 Dk Billig, Billige Nike Free Japan Travel, Billig Air Max