Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Tyndplade Gruppen
Dansk Ståldag
Yderligere information

Fordele


Tyndpladegruppen har til formål at:
 • udbrede kendskabet til og fremme anvendelsen af tyndplader inden for relevante områder i bygge-industrien.
 • styrke materialets image til gavn for private og offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører m.fl.
 • deltage i normdannende organer
 • deltage i forskning og ny tyndpladeteknik
 • via informationsvirksomhed at øge udbredelse af såvel kendt som ny teknologi
 • samarbejde og erfaringsudveksling mellem medlemsvirksomhederne
 • højne det generelle kavlitetsniveau for anvendelse af tyndplader
 • deltage i nationale og internationale standardiserings- og normorginasationer
 • fungere som kontakt- og forbindelsesled mellem medlemsvirksomhederne
 • opbygge en gensidig kvalitetsnorm

Styrker


Tyndpladegruppen fungerer indadtil også som kontakt- og forbindelsesled mellem medlemsvirksomhederne og er baseret på, at der opbygges en gensidig kvalitetsnorm.

Samarbejdet styrker det enkelte medlem, bl.a. ved at gruppen:
 • deltageler i de udviklingsfremmende institutioner med kontaktflade til nationale myndigheder og internationale institutioner, som udstikker fremtidens behov og krav
 • understøtter og formidler forskning og udvikling vedrørende konstruktionsteknik samt igangsættelse af informationsarbejde i forbindelse hermed
 • formidler kendskabet til tyndpladers alsidige anvendelsesmuligheder og den dertil knyttede teknologi ( dette sker via informationsvirksomhed, medlemsmøder samt etablering af udvalg, der behandler specifikke eller generelle fællesproblemer).

Resultater


Tyndpladegruppen har siden etableringen deltaget i en lang række aktiviteter og udvalg til sikring af den rette anvendelse af tyndplader i byggeriet og har, udover de på forsiden anførte resultater, bl.a. medvirket til udarbejdelsen af:
 • TPG-anvisning på drifts- og vedligeholdelse af metalplader
 • TPG-anvisning på sikkerhedsbestemmelser ved montage af tyndpladekonstruktioner
 • dansk norm for stålkonstruktioner DS 412
 • dansk norm for tyndpladekonstruktioner DS 446
 • dansk norm for aluminiumskonstruktioner DS 419
 • dank norm for kompositkonstruktioner, beton - stål DS 451
 • BPS-vejledning for konstruktion af ydervægsdetaljer i tyndplade
 • samarbejde med Dansk Forening af Fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer – VIF – vedrørende revision af U-værditabellerne.
Nike Air Max 90 Dk Billig, Billige Nike Free Japan Travel, Billig Air Max